Program postępowania naprawczego

Zgodnie z art. 240a znowelizowanej ustawy o finansach publicznych.

Tel: (61) 673 54 20

 W przypadku problemów ze spełnieniem wskaźników z art. 242-244 UoFP samorząd powinien przystąpić do programu postępowania naprawczego, który opiniowany jest przez RIO i pozwala na dalsze funkcjonowanie jednostki.

W związku z powyższym zakres udzielanego przez nas wsparcia obejmuje następujące elementy:

W wielu samorządach przygotowanie i ścisła realizacja takiego planu to jedyna droga na wyjście z trudnej sytuacji finansowej. Nasze doświadczenia z wielu przeprowadzonych postępowań restrukturyzacyjnych pozwalają na znakomite zrozumienie potrzeb władz jednostki, a jednocześnie na osiągnięcie zamierzonego celu. Jesteśmy częstymi goścmi na sesjach organu stanowiącego, celem wyjaśnienia poczynionych założeń a także ograniczeń jakie stawia przed samorządami ustawodawca.

 


Skontaktuj się z nami jeśli chcesz uzyskać odpowiedzi na pytania: